novembris 2018
1 novembris 2018 Iestādot simbolisko Latvijas simtgades koku – ozolu, šodien atklāts “Rīgas Melnā Balzama” dāvinājums Latvijas simtgadē: vēsturiska izziņas taka ar desmit dendroloģiska retuma kokiem un informatīviem materiāliem, kas pastāsta par Latvijas vēsturi. Katrs no desmit kokiem simbolizē vienu desmitgadi Latvijas vēsturē, piemēram, neatkarīgas Latvijas izveides dekādi iezīmē gaismas koks kadiķis, stiprinot Latvijas tautas garu vēl spožākai nākotnei.
Atklāta “Rīgas Melnā Balzama” izziņas taka Latvijas simtgadē
<p><img src="/files/uploaded/16.jpg" alt="" width="800" height="533" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Iestādot simbolisko Latvijas simtgades koku &ndash; ozolu, &scaron;odien atklāts &ldquo;Rīgas Melnā Balzama&rdquo; dāvinājums Latvijas simtgadē: vēsturiska izziņas taka ar desmit dendroloģiska retuma kokiem un informatīviem materiāliem, kas pastāsta par Latvijas vēsturi. Katrs no desmit kokiem simbolizē vienu desmitgadi Latvijas vēsturē, piemēram, neatkarīgas Latvijas izveides dekādi iezīmē gaismas koks kadiķis, stiprinot Latvijas tautas garu vēl spožākai nākotnei.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Esmu priecīgs, ka Rīgas apstādījumos ir par desmit spēcīgiem kokiem vairāk. Pa&scaron;laik Rīga ierindojas astotajā vietā kā zaļākā pilsēta Eiropā, un tas ir ļoti labs sasniegums,&rdquo; stāsta Rīgas domes priek&scaron;sēdētājs Nils U&scaron;akovs. &ldquo;&ldquo;Rīgas Melnā Balzama&rdquo; dāvinājums kuplina Rīgas pilsētas kanāla apstādījumus, bet mums, protams, ir arī &nbsp;&nbsp;tālāki plāni par jaunu parku izveidi Rīgas teritorijā,&rdquo; informē Nils U&scaron;akovs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mēs radām ko palieko&scaron;u, kas gan mūsu pilsētas viesiem, gan jaunākajiem tās iedzīvotājiem pastāstīs par svarīgāko Latvijas vēsturē. Jau &scaron;odien novērojām pilsētas iedzīvotāju un viesu patiesu interesi par jaunizveidoto objektu pa&scaron;ā Rīgas sirdī. Paredzam, ka pavasarī &scaron;ie desmit&nbsp;spēcīgie un dažādie koki ziedēs, lapos un stāstīs par mūsu kopīgo vēsturi tūksto&scaron;iem cilvēku,&rdquo; stāsta dāvinājuma patrons, &ldquo;Amber Distribution Latvia&rdquo; vadītājs Pāvels Fiļipovs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Rīgas Melnā Balzama&rdquo; dāvinājuma mērķis ir radīt palieko&scaron;u, izglītojo&scaron;u un pilsētai noderīgu objektu, kas informē par Latvijas vēsturi gan pilsētas iedzīvotājus, gan tās viesus. Koki, kas iezīmē desmitgades no Latvijas Republikas neatkarības atjauno&scaron;anas 1918. gadā līdz pat mūsdienām &ndash; 2018. gadam, iestādīti gar Rīgas pilsētas kanālu posmā no Barona ielas līdz pat Rīgas brīvostas pārvaldei Kronvalda parkā. Pie katra no desmit stādījumiem tiks izvietota arī īpa&scaron;a plāksne, kas latvie&scaron;u un angļu valodā vēstīs zīmīgākos tās dekādes notikumus Latvijas vēsturē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pla&scaron;āka informācija:</strong></p> <p>Sabīne Rutka, &ldquo;LEAD. Korporatīvā komunikācija&rdquo; konsultante</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:sabine.rutka@lead.lv">sabine.rutka@lead.lv</a></p> <p>Tālr. nr.: +371 26198363</p> <p><a href="http://www.rigablack.com/">www.rigablack.com</a></p>
ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME, TĀ PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA.

Vai esat sasniedzis / sasniegusi 18 gadu vecumu?

Lai apmeklētu šo lapu, Jums jābūt pilngadīgam / pilngadīgai.